Anmeldelse af rotter

Vi har efter beboerhenvendelser konstateret at der er rotter i vores område.
Vi vil i den forbindelse gerne præcisere følgende:

Du har pligt til anmeldelse:

Hvis du ser tegn på, eller direkte konstateret rotter på egen eller andens ejendom, har du pligt til at anmelde dette til kommunen.

Anmeldelse af rotter til kommunen foregår via Næstved kommunes hjemmeside, som kan tilgås direkte via dette link: ANMELD ROTTER

Næstved kommune fortæller her, hvad den enkelte parcel kan gøre for bedst at forebygge rotter:

  1. Undgå at lægge mere mad ud til fuglene end de kan spise.
  2. Undgå beplantning langs husmuren og op til taget. Dette kan give rotterne mulighed for at komme op på taget og ind i huset.
  3. Ryd op og fjern gammelt affald, da rotterne kan anvende dette som gemmesteder eller til opbygning af redepladser.