Grundejerforeningen Lindegaarden

Johanne Korchs Vej - Edith Rodes Vej,

4700 Næstved
Grundejerforeningen Lindegaarden ligger i Lille Næstved og har 212 parceller fordelt på Johanne Korchs Vej og Edith Rodes Vej.

Der er pligtmedlemsskab.
Online adgang til detaljeret information, herunder væsentlige dokumenter.
Tidligere
Næste

Grundejerforeningen

Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklaration, tinglyst på matr. 3 a Lille Næstved by, Herlufsholm sogn den 12. juni 1972.

Den har til formål blandt andet i overensstemmelse med nævnte deklaration at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser såvel indadtil som udadtil.

De fælles grundejerinteresser er blandt andet at administrere og vedligeholde anlæg, private veje samt renholdelse af anlæg og veje m. v.

_____

Kontingentet 2021 udgør kr. 1.600,-

Kontingentet opkræves i maj måned, og fordeler sig således:
kr. 1.100,- går til Grundejerforeningen
kr. 500,- afsættes til Asfaltfonden 

Kontingentet 2022 udgør kr. 3.666,-  (godkendt på generalforsamlingen d. 29/6 2021)

Kontingentet opkræves i maj måned, og fordeler sig således:
             kr. 1.200,- går til Grundejerforeningen
kr. 1.900,- afsættes til Asfaltfond
kr. 566,- afsættes til Snerydning

Nyheder