Kommentar til kontingentopkrævningen d. 10/5

Vi gør opmærksom på at der har indsneget sig en datofejl i meddelelsesfeltet på kontingentopkrævning nu d. 10. maj 2022.

På kommende PBS/Girokort står: ”Kontingent 1.5-30.4.2022” – Dette er en fejl!

Kontingentet er forudbetalt og derfor er korrekt betalingsperiode:
1/5 – 2022 til 30/4 – 2023
Dette har ingen betydning for selve opkrævningen, som derfor blot skal betales som normalt.

Som en sidebemærkning kan bestyrelsen nævne, at der på seneste generalforsamling blev stemt nej til fortsat fælles snerydning, hvorfor denne kontingentopkrævning både bliver den første og sidste indeholdende opkrævning på særskilt kr. 566,-

Dette betyder også at der alene foretages fælles snerydning i vinteråret 2022, hvorefter ordningen udgår.

Når endeligt referat er udarbejdet og underskrevet, vil dette blive lagt tilgængeligt på hjemmesiden.