Grundejerforeningen Lindegaarden
Johanne Korchs Vej - Edith Rodes Vej, 4700 Næstved
* Kontaktpersoner
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Herudover vælges bestyrelsens suppleanter og revisorer m.v.

Formanden og kasseren vælges skiftevis for en 2 åri særskildt af generalforsamlingen.

Sammen med formanden afgår et medlem, sammen med kassereren afgår 2 medlemmer.

Genvalg kan finde sted.

   » Området
   » Grundejerforeningen
   » * Kontaktpersoner
   » Dokumenter 2020
   » Generalforsamling 2020
   
   Forside »  * Kontaktpersoner  » Dokumenter
   Mapper - faneblade:  Vedrørende: 
Seneste dato:   
Info/Notater
   Information  Kontaktpersoner 24/3/2011
Grundejerforeningen Lindegaarden - mail: gflindegaarden@gmail.com